Ne kete rubrike mund t'i shihni fotografite e ngjarjeve apo aktiviteteve me te rendesishme te nderlidhura me Keshillin Kombetar Shqiptar apo edhe ne pergjithesi me komunitetin shqiptar.