Institucionet Kulturore


Komuna e Bujanocit posedon disa institucione kulturore, sic jane shtepia e kultures, bibliotekat, dhe muzete, pershkrimi dhe aktiviteti i te cilave mund te gjendet me poshte.


BUJANOC

- Shtepia e Kultures "Vuk Karaxhiq"

Bujanoci është një qytet i cili mund të krenohet me një traditë të pasur kulturore. Qendra e argëtimit dhe afirmimit kulturorë të ngjarjeve është Shtëpia e Kulturës “Vuk Karaxhiq”. Pasagjerët që udhëtojnë për në Maqedoni, Greqi dhe vende të Lindjes së afërt kanë shumë arsye për të u ndalur në Bujanoc, ku do ti presin njerëz të vyeshëm dhe mikpritës me tryezë tradicionale dhe ushqim të shëndetshëm.

Këtu, mysafiri pritet me dyer të hapura dhe zemër të ngrohtë.

Kur flitet për qytetin e traditës, kulturës, para së gjithash, mendohet për shumëllojshmërinë e folklorit dhe kostumeve që janë pjesë e ngjarjeve kulturore të cilat tradicionalisht kultivohen këtu.

   

Shtëpia e kulturës çdo vit organizon katër aktivitete tradicionale:
 - Java e Svetosavës, kur hapësirat e Shtëpisë së Kulturës i jepen me qira Shoqatës "Zapisi", e cila organizon program kulturorë dhe artistik; 
 - Ekspozita e nxënësve parashkollorë, të shkollave fillore dhe të mesme, e dedikuar për pikturimin e vezëve të festës së pashkëve;
 - Vera kulturore tradicionalisht mbahet në korrik, kur edhe organizohen tre koncerte të muzikës popullore në gjuhën serbe, shqipe dhe në gjuhën rome, pasuar nga tre koncerte të muzikës zbavitëse në gjuhën serbe, shqipe dhe rome, dy shfaqje, njëra në gjuhën serbe dhe tjetra në gjuhën shqipe, si dhe shfaqjen e fëmijëve në të gjitha çerdhet. Të gjitha ngjarjet zhvillohen në pllajë të Shtëpisë së Kulturës.
 - Dita e Shtëpisë së Kulturës “Vuk Karaxhiq” në nëntor, i është dedikuar lindjes së Vuk Karaxhiçit, kur organizata “Duart e vyeshme” dhe Shtëpia Kulturore mbledhin vepra artizanale dhe zejtare nga territori i komunës së Bujanocit dhe organizojnë koncerte në gjuhën serbe dhe shqipe.

 


- Biblioteka


 

- MuzeuPRESHEVE

- Shtepia e Kultures

- Biblioteka

- Muzeu

 

MEDVEGJE

- Shtepia e Kultures

- Biblioteka