Institucionet ShkolloreBUJANOC

- Shkolla e mesme: "Sezai Surroi"
Shkolla e Mesme “Sezai Surroi” ka keto drejtime: shkolla e përgjithshme, infermieri - mësues, ekonomi, inxhinieri dhe përpunim i metaleve dhe inxhinieri elektrike, me mësim në gjuhën shqipe.


E-mail : sezai_surroi@hotmail.com
Nr.tel : 017/653-826- Shkolla fillore: "Naim Frasheri"
Shkolla fillore "Naim Frasheri" posedon objektin ne Bujanoc, i cili ka gjithesej...

E-mail : shf-naimfrasheri@hotmail.com

Nr.tel : 017/651-304
Shkolla fillore ''Muharrem Kadriu''-Tërnoc


E-mail : muharemkadriju@gmail.com

Nr.tel : 017/656-671
- Enti Parashkollor: "Gezimi Yne"
Ky institucion parashkollorë gjendet me objekt të posaçëm parashkollorë. Fëmijët janë të ndarë në gjithsej 43 grupe në nivel të institucionit parashkollorë, nga të cilat 33 grupe janë të programit parashkollorë, ku 19 prej tyre në gjuhë shqipe dhe 12 në gjuhë serbë. Pjesa e mbetur prej 10 grupeve është mes moshës parashkollore deri në moshën pesëvjeçare dhe në të gjithë programi realizohet në gjuhën serbe. Ky institucion punon me gjithsej 661 fëmijë prej të cilëve 364 fëmijë janë të nacionalitetit shqiptarë dhe 297 janë të nacionalitetit serb.

Enti Parashkollor: Tërnoc

 E-mail :

Nr.tel : 017/656-714


Shkolla Fillore ''Sami Frashëri'' LLuçan


E-mail : shkolla_frasheri@hotmail.com 

Nr.tel : 063/8418617


Shkolla fillore''Desanka Maksimoviq''-Bilaç

E-mail :visari_491@hotmail.com

Nr.tel : 063/8509961

Shkolla fillore ''Ali Bektashi ''-Nesalcë

E-mail : afrimi_nasalca@hotmail.com

Nr.tel : 063/8430997


PRESHEVE


Profilet arsimore – gjimnazi shkolla e mesme teknike me këto profile: teknologji , makineri, komunikacion , perpunim druri, kompjuterizëm , komunikim etj.
- Shkolla e mesme teknike: "Presheva"

- Shkolla e mesme - gjimnazi: "Skenderbeu"


E-mail : a.zulfiu@hotmail.com

Nr.tel : 017/668-655


- Shkolla fillore: "Ibrahim Kelmendi"


E-mail : shfibrahimkelmendi@gmail.com

Nr.tel : 017/660-105


Shkolla fillore''9maji''-Leran

E-mail : suzanaferati@hotmail.com

Nr.tel : 017/667-376


Shkolla Fillore ''Selami Hallaçi''- Rohiovic


E-mail : os.oraovica@live.com

Nr.tel : 017/571-225


Shkolla Fillore ''Abdullah Krasnica''  Miratoc


E-mail : gafur_h@hotmail.com

Nr.tel : 017/ 7676-100


Shkolla Fillore ''Dituria'' Corrotic


E-mail : adil_bajrami@hotmail.com

Nr.tel :  064/1738331


Shkolla Fillore ''Migjeni'' Ceravajk


E-mail : 

Nr.tel : 017/ 668130