U ovoj rubrici možete da vidite slike događaja ili značajnih aktivnosti u vezi sa Nacionalnog saveta Albanaca i albanske zajednice u celini.